UNWTO khuyến khích thúc đẩy du lịch nội địa để bù đắp cho ảnh hưởng của Covid-19

Theo Tổ chức Du lịch Thế giới, du lịch nội địa sẽ phục hồi nhanh hơn so với du lịch quốc tế. Đây là cơ hội tốt cho các nước phục hồi kinh tế - xã hội sau các tác động của đại dịch Covid-19. Xem thêm

Tin mới nhất
 1 2 3 4 5 6 » Next  » Last