Mẫu đăng ký thông tin tham gia Chi hội Hướng dẫn viên du lịch TP. HCM

Quyết định số 11/QĐ-HHDLVN của Hiệp hội Du lịch Việt Nam ban hành ngày 08/01/2018 thông qua việc chuyển giao quyền quản lý Chi hội Hướng dẫn viên Du lịch thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Hiệp hội Du lịch thành phố Hồ Chí Minh Xem thêm

Tin mới nhất
 • Giới thiệu về Hiệp hội Du lịch TP. HCM

  Giới thiệu về Hiệp hội Du lịch TP. HCM

  13:48 Ngày 25/10/2011

  Hiệp hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh Tourism Association) là tổ chức xã hội nghề nghiệp của công dân, có tư cách pháp nhân hoạt động trong các lĩnh vực du lịch và liên quan đến du lịch tại TP. HCM. Hiệp hội hoạt động theo Điều lệ đã được Ủy ban Nhân dân TP. HCM thông qua và chịu sự quản lý Nhà nước của Sở Văn Hoá - Thể Thao và Du lịch TP. HCM. Hiệp hội được thành lập ngày 08/9/2004 tại Quyết định số 4412/QĐ-UB của Ủy ban Nhân dân TP. HCM.

 • Điều lệ Hiệp hội

  Điều lệ Hiệp hội

  13:46 Ngày 25/10/2011

  Điều lệ Hiệp hội.

Đọc nhiều