Giới thiệu về Hiệp hội Du lịch TP. HCM

Ngày đăng: 25-10-2011 13:48

Hiệp hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh Tourism Association) là tổ chức xã hội nghề nghiệp của công dân, có tư cách pháp nhân hoạt động trong các lĩnh vực du lịch và liên quan đến du lịch tại TP. HCM. Hiệp hội hoạt động theo Điều lệ đã được Ủy ban Nhân dân TP. HCM thông qua và chịu sự quản lý Nhà nước của Sở Văn Hoá - Thể Thao và Du lịch TP. HCM. Hiệp hội được thành lập ngày 08/9/2004 tại Quyết định số 4412/QĐ-UB của Ủy ban Nhân dân TP. HCM.

I. Mục đích - Tôn chỉ

    Mục đích của Hiệp hội là tập hợp, đoàn kết hội viên để hỗ trợ nhau nâng cao hiệu quả hoạt động nhằm đóng góp cho sự phát triển của ngành du lịch thành phố Hồ Chí Minh và cả nước, đảm bảo quyền lợi của khách hàng, và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên.

II. Chức năng - Nhiệm vụ

     1. Chức năng: 

Là đầu mối phối hợp liên kết giữa các doanh nghiệp thành viên, thúc đẩy liên doanh , liên kết cùng có lợi. 

Tập hợp và nghiên cứu ý kiến hội viên về các chủ trương,chính sách luật pháp và biện pháp để phản ánh , kiên nghị với cơ quan nhà nước nhằm tạo điều kiện phát triển ngành Du Lịch thành phố Hồ Chí Minh & Việt Nam. 

Là diễn đàn trao đổi thông tin, ý kiến của các hội viên và giữa các hội viên với cơ quan Nhà nước, các tổ chức hiệp hội  khác ở trong và ngoài nước theo đúng Pháp luật của Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

    2. Nhiệm vụ:

    Hướng dẫn, tư vấn, cung cấp miễn phí thông tin về pháp lý, kinh tế, du lịch cho Hội viên, tổ chức các loại hình huấn luyện đào tạo nhằm giúp Hội viên nâng cao kiến thức và năng lực kinh doanh.

    Tạo điều kiện mở rông kinh doanh cho các Hội viên bằng các hoạt động khảo sát xây dựng sản phẩm , phát triển thị trường trong và ngoài nước; các hoạt động xúc tiến du lịch như tổ chức tham gia sự kiện triển lãm, hội chợ, hội thảo, hội nghị trong  nước và quốc tế.

    Tổ chức các hoạt động như phát triển thị trường trong và ngoài nước, khào sát xây dựng sản phẩm để hỗ trợ hội viên và phát huy tinh thần tương trợ giúp đỡ lẫn nhau giữa các Hội viên nhằm phát triển kinh doanh có hiệu quả, đúng pháp luật và tổ chức các hoạt động xã hội đóng góp vào sự phát triển chung của Thành phố, đất nước.

III. Sứ mệnh và tầm nhìn

    Tầm nhìn: Trở thành một Hiệp hội chuyên nghiệp, hoạt động có hiệu quả,  góp phần quan trọng thực hiện chiến lược phát triển du lịch TP. HCM và Việt Nam.

    Sứ mệnh : Tạo mối liên giữa các hội viên và phát huy tinh thần tương trợ giúp đỡ lẫn nhau giữa các Hội viên nhằm đạt mục tiêu chung.