Mẫu đăng ký thông tin tham gia Chi hội Hướng dẫn viên du lịch TP. HCM

Ngày đăng: 16-04-2018 09:15

Quyết định số 11/QĐ-HHDLVN của Hiệp hội Du lịch Việt Nam ban hành ngày 08/01/2018 thông qua việc chuyển giao quyền quản lý Chi hội Hướng dẫn viên Du lịch thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Hiệp hội Du lịch thành phố Hồ Chí Minh

Thể theo Điều 7 - Chương III Quy chế Chi hội Hướng dẫn viên du lịch TP. HCM, cá nhân và tổ chức tham gia Chi hội Hướng dẫn viên du lịch TP. HCM cần hoàn tất hồ sơ gia nhập và gửi về VP Hiệp hội Du lịch TP. HCM - Lầu 01, 60 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, TP. HCM - email: hta.tphcm2004@gmail.com/ ĐT: 028.3930 8889.

Hồ sơ hội viên chính thức, hội viên liên kết là cá nhân gồm có:

- Đơn đăng ký gia nhập Chi Hội (theo mẫu).

- Phiếu thông tin hội viên có dán ảnh chân dung màu cỡ 3cm x 4cm (theo mẫu).

- Bản sao Thẻ hướng dẫn viên Du lịch (đối với hội viên chính thức).

- Bản sao Chứng minh thư/Căn cước công dân.

- Giai đoạn lâm thời phải có giấy giới thiệu của một công ty lữ hành là hội viên Hiệp hội Du lịch thành phố Hồ Chí Minh.

Để tải hồ sơ gia nhập Chi hội Hướng dẫn viên Du lịch TP. HCM, vui lòng bấm vào đây.

Đối với doanh nghiệp hội viên Hiệp hội Du lịch TP. HCM, vui lòng tải mẫu thông tin danh sách hướng dẫn viên tại đây.