Quy chế Chi hội Hướng dẫn viên du lịch TP. HCM

Ngày đăng: 13-04-2018 09:22

Ngày 31/01/2018, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP. HCM ký quyết định ban hành Quy chế Chi hội Hướng dẫn viên Du lịch TP. HCM.

Để tải Quy chế, vui lòng bấm vào đây.

Tags: hiệp hội du lịch tphcm, quy chế, chi hội hướng dẫn viên du lịch tphcm