Khách sạn Sheraton Sài Gòn

 • 88 Đồng Khởi, Q. 1, TP. HCM
 • Tel: Điện thoại: (08) 3827 2828 Fax: (08) 3827 2929
 • Email: sheratonsaigon@sheraton.com

Khách sạn Bến Thành - REX HOTEL SAIGON

 • 141 Nguyễn Huệ, Q.1, TP.Hồ Chí Minh
 • Tel: 08 3829 2185 Fax: 08 3829 6536
 • Email: rexhotel@rex.com.vn

Khách Sạn Kim Đô

 • 133 Nguyễn Huệ, Q.1, TP.Hồ Chí Minh
 • Tel: 08 3822 5914 Fax: 08 3822 5913
 • Email: hotel@kimdohotel.com

Khách Sạn Đồng Khởi (Hotel Grand Saigon)

 • 08 Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Q.1, TP.Hồ Chí Minh
 • Tel: Tel: 028 3915 5555 Fax: 028 3827 3047
 • Email: info@hotelgrandsaigon.com

Hotel Continental Saigon (Khách Sạn Hoàn Cầu)

 • 132 - 134 Đồng Khởi, Q.1, TP.Hồ Chí Minn
 • Tel: (84.8) 38 229 201 - 38 229 255 Fax: (84.8) 38 290 938 - 38 241 772
 • Email: continentalhotel@vnn.vn

Khách Sạn Đồng Khánh

 • 02 Trần Hưng Đạo, P.7, Q. 5, TP.Hồ Chí Minh
 • Tel: 08 3923 6404 Fax: 08 3923 6427
 • Email: dongkhanh@dongkhanhhotel.com

Khách sạn Thiên Hồng ( Arc En Ciel Hotel)

 • 52-56 Tản Đà, P.10, Q.5, TP.Hồ Chí Minh
 • Tel: 08 3855 4435 Fax: 08 3855 2424
 • Email: thienhong@hcm.vnn.vn

Công ty Liên doanh Hữu hạn Khách sạn Chains Caravelle.

 • 19 - 23 Công trường Lam Sơn, Q.1, TP.Hồ Chí Minh
 • Tel: 08 3823 4999 Fax: 08 3824 3999
 • Email: hotel@caravellehotel.vnn.vn

Công ty Liên doanh Khách sạn Saigon Inn ( Khách sạn New World Saigon)

 • 76 Lê Lai, P.Bến Thành, Q.1, TP.Hồ Chí Minh
 • Tel: 08 3829 5134 Fax: 08 3829 5318
 • Email: huyhai@saigoninn.com.vn

Công ty CP Bông Sen

 • 117-123 Đồng Khởi, Q1, TP.Hồ Chí Minh
 • Tel: 08 3823 8016 Fax: 08 3824 6762
 • Email: bongsencorp@vnn.vn

Khách sạn Hương Sen

 • 66-68-70 Đồng Khởi, Q.1, TP.Hồ Chí Minh
 • Tel: 08 3829 1415 Fax: 08 3829 0916
 • Email: huongsen@hcm.vnn.vn

Khách sạn Cửu Long ( Majestic)

 • 01 Đồng Khởi, P.Bến Nghé, Q.1, TP.Hồ Chí Minh
 • Tel: 08 3829 5517 Fax: 08 3829 5510
 • Email: majestic@majesticsaigon.com.vn