Khách Sạn Đồng Khánh

 • 02 Trần Hưng Đạo, P.7, Q. 5, TP.Hồ Chí Minh
 • Tel: 08 3923 6404 Fax: 08 3923 6427
 • Email: dongkhanh@dongkhanhhotel.com

Khách sạn Thiên Hồng ( Arc En Ciel Hotel)

 • 52-56 Tản Đà, P.10, Q.5, TP.Hồ Chí Minh
 • Tel: 08 3855 4435 Fax: 08 3855 2424
 • Email: thienhong@hcm.vnn.vn

Công ty CP Bông Sen

 • 117-123 Đồng Khởi, Q1, TP.Hồ Chí Minh
 • Tel: 08 3823 8016 Fax: 08 3824 6762
 • Email: bongsencorp@vnn.vn

Khách sạn Hương Sen

 • 66-68-70 Đồng Khởi, Q.1, TP.Hồ Chí Minh
 • Tel: 08 3829 1415 Fax: 08 3829 0916
 • Email: huongsen@hcm.vnn.vn