Khách sạn Sheraton Sài Gòn

 • 88 Đồng Khởi, Q. 1, TP. HCM
 • Tel: Điện thoại: (08) 3827 2828 Fax: (08) 3827 2929
 • Email: sheratonsaigon@sheraton.com

Khách sạn Bến Thành - REX HOTEL SAIGON

 • 141 Nguyễn Huệ, Q.1, TP.Hồ Chí Minh
 • Tel: 08 3829 2185 Fax: 08 3829 6536
 • Email: rexhotel@rex.com.vn

Công ty Liên doanh Hữu hạn Khách sạn Chains Caravelle.

 • 19 - 23 Công trường Lam Sơn, Q.1, TP.Hồ Chí Minh
 • Tel: 08 3823 4999 Fax: 08 3824 3999
 • Email: hotel@caravellehotel.vnn.vn

Công ty Liên doanh Khách sạn Saigon Inn ( Khách sạn New World Saigon)

 • 76 Lê Lai, P.Bến Thành, Q.1, TP.Hồ Chí Minh
 • Tel: 08 3829 5134 Fax: 08 3829 5318
 • Email: huyhai@saigoninn.com.vn

Khách sạn Cửu Long ( Majestic)

 • 01 Đồng Khởi, P.Bến Nghé, Q.1, TP.Hồ Chí Minh
 • Tel: 08 3829 5517 Fax: 08 3829 5510
 • Email: majestic@majesticsaigon.com.vn