Khách Sạn Kim Đô

  • 133 Nguyễn Huệ, Q.1, TP.Hồ Chí Minh
  • Tel: 08 3822 5914 Fax: 08 3822 5913
  • Email: hotel@kimdohotel.com

Khách Sạn Đồng Khởi (Hotel Grand Saigon)

  • 08 Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Q.1, TP.Hồ Chí Minh
  • Tel: Tel: 028 3915 5555 Fax: 028 3827 3047
  • Email: info@hotelgrandsaigon.com

Hotel Continental Saigon (Khách Sạn Hoàn Cầu)

  • 132 - 134 Đồng Khởi, Q.1, TP.Hồ Chí Minn
  • Tel: (84.8) 38 229 201 - 38 229 255 Fax: (84.8) 38 290 938 - 38 241 772
  • Email: continentalhotel@vnn.vn