Số lượng doanh nghiệp lữ hành quốc tế giai đoạn 2005-2015

Ngày đăng: 22-01-2016 10:05

Thống kê số lượng các doanh nghiệp lữ hành quốc tế trong 10 năm qua, từ 2005 - 2015. bao gồm các loại hình: doanh nghiệp nhà nước (DNNN), trách nhiệm hữu hạn (TNHH), cổ phần, doanh nghiệp tư nhân (DNTN), liên doanh.  
 
Ảnh minh họa.
 
                                                                                            Năm
 
                          2005   2006   2007    2008   2009   2010    2011    2012     2013     2014    2015
Loại hình
 
DNNN              119       94        85        69        68        58         13          9           9            8         7
 
TNHH             222      276    350      389      462       527       621      731       845        949    1.012
 
Cổ phần          74       119    169      227      249       285       327      371       428        474      475
 
DNTN               3           4         4          4          4           5           4           6             8            9           10
 
Liên doanh   10          11       12        12       12         13         15         15          15          15          15
 
Tổng số      428         504     620      701    795      888       980     1.132    1.305    1.456     1.519
 
 
Dũng Tín (Theo Tổng cục Du lịch)
 
Tags: doanh nghiệp lữ hành quốc tế, doanh nghiệp du lịch, số liệu thống kê, doanh nghiep lu hanh quoc te, doanh nghiep du lich, so lieu thong ke.