Báo cáo tổng kết năm 2015

Ngày đăng: 23-02-2016 11:23

Mới đây, Hiệp hội Du lịch TP. HCM đã tổ chức tổng kết năm 2015 và phương hướng công tác năm 2016

Chi tiết báo cáo, vui lòng tải tại đây.