TP.Hồ Chí Minh xây dựng kế hoạch phát triển du lịch năm 2011

Ngày đăng: 03-12-2010 20:29

Vừa qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức họp bàn kế hoạch phát triển du lịch năm 2011 Trong năm 2010, tình hình thực hiện các chỉ tiêu cơ bản của ngành du lịch thành phố ước như sau: Tổng lượng khách quốc tế đến thành phố ước đạt 3.100.000 lượt, tăng 20% so cùng kỳ và đạt 111% kế hoạch năm 2010 (KH: 2.800.000 lượt). Tổng doanh thu du lịch ước đạt 41.000 tỷ đồng, tăng 17% so cùng kỳ và đạt 103% kế họach năm 2010. Năm 2011, phấn đấu đạt các chỉ tiêu sau: khách

Các nhiệm vụ trọng tâm của du lịch thành phố năm 2011 bao gồm: Tiếp tục phát động chiến dịch nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ du lịch trên địa bàn thành phố thông qua việc lựa chọn và biểu dương các dịch vụ hàng đầu của ngành du lịch thành phố Hồ Chí Minh để giới thiệu, quảng bá rộng rãi với du khách trong và ngoài nước.

Đồng thời duy trì, nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch hiện có và từng bước đưa vào khai thác các sản phẩm, tour mới; Tăng cường công tác quảng bá xúc tiến du lịch, giới thiệu hình ảnh điểm đến thành phố thông qua nhiều kênh tuyên truyền (báo đài, ngoại giao đoàn, hàng không); tham gia tích cực vào các hoạt động của các Tổ chức Du lịch quốc tế mà trọng tâm là Tổ chức Xúc tiến du lịch các thành phố Châu Á - Thái Bình Dương (TPO); nâng chất các sự kiện văn hóa, du lịch được tổ chức đinh kỳ trong đó điểm nhần là sự kiện Triển lãm Quốc tế Du lịch ITE 2011 đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất là sự kiện quốc gia kể từ năm 2009; Triển khai tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật du lịch cho các Sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân 24 quận huyện.

Thực hiện tích cực cơ chế phối hợp trong hậu kiểm du lịch theo hướng hướng dẫn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động trong khuôn khổ pháp luật. Từng bước thực hiện phân cấp công tác hậu kiểm cho về du lịch cho quận, huyện; Tập trung triển khai công tác đào tạo, đào tạo lại nguồn nhân lực nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng theo hướng chuẩn hóa đội ngũ nhân lực ngành du lịch, chú trong đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các nghành nghề cụ thể như tiếp tân, buồng, bàn, hướng dẫn viên du lịch.