Đại hội Hội Đầu bếp Chuyên nghiệp Sài Gòn lần III

Ngày đăng: 23-03-2010 21:13

Chiều ngày 2/3/2010 tại khách sạn Rex, Hội đầu bếp chuyên nghiệp Saigon đã tổ chức thành công đại hội lần thứ III . Ông Lã Quốc Khánh - Phó Giám đốc Sở VH-TT và Du lịch ; Ông Nguyễn Hữu Thọ - Chủ tịch HH Du lịch TP.HCM và gần 200 hội viên về dự...

Chiều ngày 2/3/2010 tại khách sạn Rex, Hội đầu bếp chuyên nghiệp Saigon đã tổ chức thành công đại hội lần thứ III . Ông Lã Quốc Khánh - Phó Giám đốc Sở VH-TT và Du lịch ; Ông Nguyễn Hữu Thọ - Chủ tịch HH Du lịch TP.HCM và gần 200 hội viên về dự.

Đại hội đã thông qua báo cáo hoạt động nhiệm kỳ II, thống nhất chương trình hoạt động nhiệm kỳ III và bầu BCH mới

Đại hội III

BCH cũng đã họp phân công nhiệm vụ :

1.     Ông Lý Sanh, Chủ tịch kiêm Phụ trách đối nội, các hoạt động xã hội; sự kiện.

2.     Bà Bùi Thị Sương, Phó Chủ tịch – phụ trách chương trình huấn luyện và “Tổ chức thi cấp chứng chỉ cấp bậc tay nghề cho Hội viên – QLM”; Tổ chức và tham gia chấm thi các cuộc thi  về ẩm thực.

3.     Ông Norbert Ehrbar, Phó Chủ tịch – phụ trách đối ngoại, Các hoạt động sự kiện liên kết với nước ngòai.

4.     Ông Lê Công Thành, Phó Chủ tịch – phụ trách Tổ chức quản lý Hội viên ; Quản lý các CLB..

5.     Bà Lê Thị Hòang Vân, Uỷ viên chuyên trách tài chính và hỗ trợ các họat động xã hội, tham quan giải trí.

6.     Ông Jackie Na, Uỷ viên chuyên trách chương trình QLM và hỗ trợ quản lý CLB bếp Hoa.

7.     Ông Trần Đức Tú, Uỷ viên chuyên trách mảng đôí ngoại ; các hoạt động sự kiện.

8.     Ông Phan Hùng Long, Uỷ viên chuyên trách các hoạt động xã hội, sự kiện.

9.     Ông Bùi Công Thành, Uỷ viên chuyên trách chương trình QLM và hỗ trợ quản lý CLB bếp trẻ.

10.  Ông Phạm Tuấn Hải, Uỷ viên chuyên trách về đối ngoại ; các hoạt động sự kiện.

11.  Ông Kiều Hòang Hùng, Uỷ viên chuyên trách về Tổ chức và phụ trách xây dựng CLB bếp Âu.

12.  Ông Chung Nam, Uỷ viên dự khuyết - phụ trách CLB bếp Hoa.