Viện Pháp tại Hà Nội chuyển sang địa điểm mới với nhiều sáng tạo mới!

Ngày đăng: 04-05-2022 16:36

Trải qua gần 20 năm với sứ mệnh quảng bá văn hóa ngôn ngữ và văn hóa Pháp, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa của người dân thủ đô, Viện Pháp Hà Nội chính thức chuyển sang địa điểm mới.
1 18022698
Viện Pháp chuyển sang địa điểm mới với hy vọng tiếp tục phát triển thêm nhiều hoạt động mới, gặp gỡ công chúng và tiếp cận thêm công chúng mới. Việc chuyển địa điểm này đánh dấu một giai đoạn mới trong hoạt động của Viện Pháp, hai mươi năm sau khi chuyển từ Đại học Mỹ thuật đến L’Espace vào năm 2003.

Mục đích chuyển địa điểm là để tái triển khai mọi khả năng của Viện Pháp tại Hà Nội nhằm mở rộng và phục vụ công chúng tốt hơn cũng như tự trang bị các phương tiện nhằm đảm bảo sứ mệnh quảng bá ngôn ngữ và văn hóa Pháp trong thập kỷ tới.
Hẹn gặp các bạn tại:
  • Viện Pháp tại Hà Nội - 15 Thiền Quang, Hai Bà Trưng (học tiếng Pháp và thư viện) 
  • Campus France - 8 Thiền Quang, Hai Bà Trưng (bộ phận tư vấn du học Pháp)

Theo Viện Pháp

Tag/ Viện Pháp Hà Nội