Quá trình hoạt động của Hiệp hội

Ngày đăng: 10-08-2011 15:52

QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG: Được thành lập vào ngày 8/09/2004 đến nay Hiệp hội DL TP. Hồ Chí Minh đã có 03 lần tổ chức Đại hội với số Hội Viên là 122 pháp nhân, nếu tình cả số lượng các hội viên là thể nhân trong các Hội và Câu lạc bộ sẽ hơn 1000 thành viên, sinh hoạt tại các Ban, Hội và các câu lạc bộ nghề nghiệp ( riêng hội đầu bếp chuyên nhiệp SÀi Gòn đã có 707 Hội viên). Có 06 Ban hoạt động chuyên đề , 06 Hội và 06 Câu Lạc bộ trực thuộc

08/09/2004 : Ủy  Ban Nhân Dân TP.Hồ Chí Minh đã ký quyết định số  4412/QD-UB .V/v Thành lập Hiệp Hội Du Lịch Tp.Hồ Chí Minh.(HTA). (Quyết định thành lập)

 03/11/2004 : Đại hội nhiệm kỳ I ; Ban Chấp hành nhiệm kỳ I (2004 – 2006),gồm có 21 Uỷ viên.

14/05/2007 : Đại hội nhiệm kỳ II; Ban Chấp hành nhiệm kỳ II gồm 25 ủy viên.

23/10/2007 : Hội Lữ hành TPHCM thành lập do ông Võ Anh Tài - Giám đốc công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist làm chủ tịch Hội.

8/12/2007  Thành lập Câu lạc bộ Đào tạo Du Lịch TP. HCM nay là Hội Đào tạo Du Lịch TP. HCM do ông Ông Đặng Quốc Hoà là chủ tịch Hiệp Hội

12/2008 : Câu lạc bộ HDV ra đời – là đơn vị trực thuộc Hội Lữ hành

08/06/2009  : Đại hội nhiệm kỳ III; Ban Chấp hành nhiệm kỳ II gồm 32 ủy viên (Danh sách BCH) 

Đến 10/2011 : số hội viên là 122 pháp nhân, sinh hoạt tại các Ban,Hội và các câu lạc bộ nghề nghiệp:

      Các Ban (06):

1/- Ban Tổ chức, phát triển Hội viên

2/- Ban Tài chánh - Tương trợ XH

3/- Ban Vận động tài trợ

4/- Ban đào tạo

5/- Ban Thông tin, quảng bá tiếp thị, quan hệ quốc tế.

6/- Ban nghiên cứu&phát triển sản phẩm du lịch.

(Hình ảnh)

       Các Hội và CLB (06 Hội và 06 CLB)

1/- Hội Đào Tạo

2/- Hội Lữ Hành,Câu lạc bộ Hướng dẫn viên Du lịch.

3/- Hội Khách Sạn

4/- Hội Bartende

5/-Hội Sommelier Sài gòn

6/- Hội Đầu Bếp Chuyên nghiệp Sài gòn

        CLB Bếp Trẻ

        CLB Bếp Hoa.

        CLB Ẩm thực Việt

        CLB điêu khắc rau quả

        CLB Du thuyền Việt Nam - TP.Hồ Chí Minh