Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Ngày đăng: 11-01-2016 15:56

Các doanh nghiệp cần tham khảo các điều, chương, nghị định, thông tư, quyết định... có liên quan để tiến hành các bước thủ tục cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế. 
Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế (Điều 43, Điều 48 Luật Du lịch số 44/2005/QH11 ngày 14/6/2005; Chương IV: điều 12, điều 13, điều 15 Nghị định 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ; Điều 12a, 12b, 12c, Điều 15 Nghị định 180/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ; Chương I, Phụ lục số 4 Thông tư 89/2008/TT-BVHTTDL ngày  31/12/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chương VII: 2.1, mẫu phụ lục 27, phụ lục 28 Thông tư 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Quyết định 04/QĐ-BVHTTDL ngày 02/01/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).
 
 
Ảnh minh họa.
 
a) Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Doanh nghiệp du lịch có nhu cầu kinh doanh lữ hành quốc tế chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Du lịch (địa chỉ: 140 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3), vào các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút). 
- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ theo quy định.
+  Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn doanh nghiệp bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
+  Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì tiếp nhận và cấp biên nhận hồ sơ cho doanh nghiệp. Biên nhận ghi rõ ngày hẹn trả kết quả giải quyết. 
- Bước 3: Xem xét, giải quyết hồ sơ
Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ do doanh nghiệp gửi đến, Sở Du lịch thẩm định hồ sơ.
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ: soạn công văn gửi Tổng cục Du lịch đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp (đính kèm 01 bộ hồ sơ).
- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: soạn công văn thông báo yêu cầu doanh nghiệp điều chỉnh, bổ sung hồ sơ.
-  Bước 4: Căn cứ ngày hẹn trên biên nhận, doanh nghiệp đến nhận kết quả giải quyết tại Sở Du lịch.  
 
b) Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh.
 
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ bao gồm:
Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế (theo mẫu)
Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận tiền ký quỹ kinh doanh lữ hành tại ngân hàng.
Bản kê khai thời gian làm việc trong lĩnh vực lữ hành của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành (tối thiểu 04 năm kinh nghiệm).
Phương án kinh doanh lữ hành.
Bản sao hợp lệ hợp đồng lao động kèm bản sao thẻ từ của 03 hướng dẫn viên du lịch quốc tế.
Các chương trình du lịch nội địa, quốc tế.
- Số lượng hồ sơ: 02 (hai) bộ.
 
d) Thời hạn giải quyết:
10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ
 
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục:
Doanh nghiệp lữ hành.
 
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
-  Cơ quan phối hợp: Sở Du lịch Thành phố.
-   Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng cục Du lịch.
-  Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tổng cục Du lịch. 
 
g)Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế: Mẫu 27 – Thông tư 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Phương án kinh doanh: Mẫu 28 – Thông tư 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Bản kê khai thời gian làm việc trong lĩnh vực lữ hành của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành: phụ lục số 4 – Thông tư 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Giấy chứng nhận tiền ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế: phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 34/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 của Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam.
 
h) Phí, lệ phí (TCDL thu):
2.000.000 đồng/giấy phép (Thông tư số 48/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010). 
 
i) Kết quả thực hiện thủ tục:
Công văn chuyển Tổng cục Du lịch đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp hoặc thông báo yêu cầu doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ.
 
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:
Tổ chức, cá nhân kinh doanh lữ hành phải thành lập doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.
 
m) Căn cứ pháp lý của thủ tục:
- Luật Du lịch số 44/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2006.
- Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 14/7/2007.
- Nghị định 180/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch.
- Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2008 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch. Có hiệu lực từ ngày 30/01/2009.
- Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 6 năm 2011 sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 25/7/2011.
- Thông tư số 48/2010/TT-BTC ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, cấp giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch, cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên. Có hiệu lực từ ngày 27/5/2010.
 
 
Tags: thu tuc cap giay phep kinh doanh lu hanh quoc te, so du lich tphcm, thủ tục cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, sở du lịch tphcm, tổng cục du lịch.