Thị thực nhập cảnh Việt Nam

Ngày đăng: 09-12-2015 13:49

Du khách nhập cảnh Việt Nam cần phải có hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu và thị thực hợp lệ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, trừ những trường hợp được miễn thị thực theo qui định của pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. 
CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC MIỄN THỊ THỰC NHẬP CẢNH
 
Người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài là vợ, chồng, con của công dân Việt Nam hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài được miễn thị thực nhập cảnh Việt Nam với thời hạn tạm trú không quá 06 tháng cho mỗi lần nhập cảnh nếu có đủ các điều kiện:
• Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ thay hộ chiếu nước ngoài còn giá trị ít nhất 01 năm kể từ ngày nhập cảnh. Trường hợp người Việt Nam định cư ở nước ngoài không có hộ chiếu thì phải có giấy tờ thường trú do nước ngoài cấp còn giá trị ít nhất 01 năm kể từ ngày nhập cảnh.
• Giấy miễn thị thực có thời hạn tối đa không quá 05 năm và ngắn hơn thời hạn sử dụng của hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế của người được cấp ít nhất 06 tháng.
• Giấy miễn thị thực do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp rời hoặc cấp vào hộ chiếu cho người nhập cảnh Việt Nam thăm thân, giải quyết việc riêng.
• Nếu có nhu cầu ở lại quá 06 tháng, được cơ quan, tổ chức, cá nhân tại Việt Nam bảo lãnh và có lý do chính đáng thì được xem xét, giải quyết gia hạn tạm trú, mỗi lần không quá 06 tháng. Thông tin chi tiết, xin xem thêm tại trang web: http://mienthithucvk.mofa.gov.vn/
 
Người nước ngoài, người Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú tại đảo Phú Quốc được miễn thị thực với thời gian tạm trú không quá 30 ngày. Trường hợp người nước ngoài vào một cửa khẩu quốc tế của Việt Nam (kể cả đường hàng không và đường biển), lưu lại khu vực quá cảnh ở cửa khẩu đó, rồi chuyển tiếp đi đảo Phú Quốc cũng được miễn thị thực theo quy định này.
Từ ngày 01/7/2015 đến hết ngày 30/6/2016, công dân các nước Vương quốc Anh, Cộng hòa Pháp, Cộng hòa Liên bang Đức, Vương quốc Tây Ban Nha và Cộng hòa I-ta-li-a không phân biệt loại hộ chiếu và mục đích nhập cảnh được miễn thị thực nhập cảnh Việt Nam với thời hạn tạm trú không quá 15 ngày kể từ ngày nhập cảnh.
Từ ngày 01/7/2015 đến hết ngày 30/6/2020, công dân nước Cộng hòa Bê-la-rút không phân biệt loại hộ chiếu và mục đích nhập cảnh được miễn thị thực nhập cảnh Việt Nam với thời hạn tạm trú không quá 15 ngày kể từ ngày nhập cảnh.
 
 
Hiệp định, thỏa thuận miễn thị thực song phương:
 
• Công dân mang hộ chiếu phổ thông của các nước Thái Lan, Ma-lay-xi-a, Xinh-ga-po, In-đô-nê-xi-a, Lào và Cam-pu-chia được miễn thị thực vào Việt Nam với thời hạn tạm trú không quá 30 ngày; công dân Phi-líp-pin được tạm trú không quá 21 ngày; công dân Bru-nây và Mi-an-ma được tạm trú không quá 14 ngày và ngược lại. 
• Tính đến tháng 3/2015, công dân của 75 nước mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ được miễn thị thực vào Việt Nam và ngược lại, bao gồm: Ác-hen-ti-na, Ác-mê-ni-a, A-déc-bai-dan, Ai Cập, An-ba-ni, An-giê-ri, Ăng-go-la, Áp-ga-ni-xtan, A-rập Thống nhất, Ấn Độ, Ba Lan, Băng-la-đét, Bê-la-rút, Bra-xin, Bru-nây, Bun-ga-ri, Ca-dắc-xtan, Cam-pu-chia, Chi-lê, Cô-lôm-bi-a, Cô-oét, Crô-a-ti-a, Cu-ba, Đô-mi-ni-ca, Đức, En-xan-va-đo, E-xtô-ni-a, Ê-cu-a-đo, Hàn Quốc, Hung-ga-ri, I-ta-lia, I-xra-en, In-đô-nê-xi-a, I-ran, I-rắc, Kư-rư-gis-xtan, Lào, Ma-lay-xi-a,  Ma-rốc, Mê-hi-cô, Mi-an-ma, Mô-dăm-bích, Môn-đô-va, Mông Cổ, Mông-tê-nê-grô, Nam Phi, Nga, Nhật Bản, Ni-ca-ra-goa, Pa-ki-xtan, Pa-na-ma, Pa-ra-goay, Pê-ru, Pháp, Phi-líp-pin, Ru-ma-ni, Séc, Sri Lan-ka, Tan-zan-nia, Tây Ban Nha, Triều Tiên, Trung Quốc, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Sỹ, Tuy-ni-di, U-crai-na, U-dơ-bê-ki-xtan, U-ru-goay, Vê-nê-du-ê-la, Xây-sen, Xinh-ga-po, Xéc-bi-a, Xlô-va-ki-a, Xlô-ven-ni-a.
 
Thời gian tạm trú được quy định rõ với từng đối tượng cụ thể. Xem thông tin chi tiết tại trang web của Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao Việt Nam): http://lanhsuvietnam.gov.vn/ 
 
Việt Nam miễn thị thực đơn phương cho công dân nước ngoài:
 
• Quan chức, viên chức Ban Thư ký ASEAN không phân biệt loại hộ chiếu được miễn thị thực nhập cảnh Việt Nam với thời hạn tạm trú không quá 30 ngày.
• Công dân các nước Thụy Điển, Na Uy, Đan Mạch, Phần Lan không phân biệt loại hộ chiếu và mục đích nhập cảnh; công dân Nga, Nhật Bản và Hàn Quốc mang hộ chiếu phổ thông được miễn thị thực nhập cảnh Việt Nam với thời hạn tạm trú không quá 15 ngày kể từ ngày nhập cảnh.
 
Các nước miễn thị thực đơn phương cho công dân Việt Nam: 
• Cộng hòa Pa-na-ma miễn thị thực nhập cảnh với mục đích du lịch cho công dân Việt Nam mang hộ chiếu phổ thông.
 
THỦ TỤC CẤP THỊ THỰC NHẬP CẢNH VIỆT NAM
 
• Thị thực nhập cảnh cấp tại cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự Việt Nam tại nước ngoài. Có thể cấp thị thực tại các cửa khẩu quốc tế nhưng phải có giấy mời của cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam hoặc là khách du lịch theo tour do các công ty lữ hành quốc tế của Việt Nam tổ chức.
• Hồ sơ đề nghị cấp thị thực nhập cảnh: tờ khai đề nghị cấp thị thực (theo mẫu in) có dán ảnh cỡ 4x6cm; hộ chiếu hoặc giấy tờ thay thế hộ chiếu (có thời hạn dài hơn so với thời hạn giá trị của thị thực đề nghị cấp ít nhất 1 tháng).
• Thị thực du lịch có giá trị trong 30 ngày.
• Gia hạn thị thực: Các công ty lữ hành quốc tế của Việt Nam đều có dịch vụ này.
 
(Nguồn: Tổng cục Du lịch)
 
Tags: thu tuc cap thi thuc Viet Nam, thủ tục cấp thị thực Việt Nam.