Tạm dừng Hội thi tay nghề du lịch Việt Nam 2017

Ngày đăng: 16-11-2017 08:30

Vừa qua, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã ban hành công văn số 144 đến các hiệp hội du lịch các tỉnh và thành phố về việc tạm dừng Hội thi tay nghề du lịch Việt Nam 2017.

Để tải văn bản, vui lòng bấm vào đây.

H.Linh

Tags: hội thi tay nghề du lịch việt nam, hiệp hội du lịch việt nam, hiệp hội du lịch