Phổ biến tài liệu Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch

Ngày đăng: 10-12-2015 14:07

Nhằm chuẩn bị hội nhập Cộng đồng Kinh tế ASEAN dự kiến được thành lập vào năm 2015, BQL Dự án EU xin trân trọng giới thiệu bộ tài liệu Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề du lịch (MRA).
 
 
Bộ tài liệu này được xây dựng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển tự do lao động trong ngành Du lịch giữa các quốc gia ASEAN đối với những nhân lực hội đủ các tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ và được Hội đồng cấp chứng chỉ nghề Du lịch giữa các quốc gia trong khối ASEAN công nhận. Bộ tài liệu này bao gồm:
1- Sách hướng dẫn Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch được xây dựng như một tài liệu tham khảo thiết yếu cho các chính sách quan trọng, quy trình và hướng dẫn thực hiện cho các Cơ quan Du lịch Quốc gia trong khu vực ASEAN. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển tự do lao động của những nhân lực hội đủ tiêu chuẩn chuyên môn và được chứng nhận giữa các nước thành viên ASEAN. Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về các tiêu chuẩn nghề Du lịch được xem là một trong những yêu cầu quan trọng của Cộng đồng Kinh tế ASEAN. Mục tiêu của Thỏa thuận này là để tạo thuận lợi cho tính linh động của các nghề Du lịch, nhằm dễ dàng trao đổi thông tin dựa trên năng lực giáo dục và đào tạo dành cho các nghề Du lịch, và cung cấp các cơ hội hợp tác, xây dựng năng lực cạnh tranh về nguồn nhân lực trong các nước thành viên ASEAN.
2- Sách hướng dẫn dành cho các cơ sở giáo dục và đào tạo là tài liệu tham khảo cần thiết cho các cơ sở giáo dục và đào tạo nghề Du lịch để rà soát chương trình đào tạo và văn bằng. Từ đó đảm bảo rằng chúng phù hợp hoặc liên kết với Chương trình du lịch chung ASEAN nhằm cấp ra những văn bằng thích đáng cho sinh viên hoặc người thực tập. Bên cạnh đó, các cơ sở này cũng cần thảo luận với Hội đồng Lao động Du lịch Quốc gia để xem xét xem các văn bằng hoặc các chương trình đào tạo hiện tại phải điều chỉnh hoặc thay đổi như thế nào nhằm đáp ứng các yêu cầu của ASEAN về thừa nhận văn bằng du lịch lẫn nhau.
3- Sách hướng dẫn dành cho người lao động du lịch là tài liệu tham khảo cần thiết, khuyến khích những người lao động du lịch và khách sạn được rà soát trình độ bằng cấp hiện có nếu mong muốn được làm việc ở các quốc gia khác trong Cộng đồng Kinh tế ASEAN. Sách hướng dẫn này sẽ cố gắng trả lời các vấn đề như Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về nghề Du lịch trong ASEAN hoạt động như thế nào, những yêu cầu đối với người lao động du lịch nếu muốn làm việc tại các quốc gia khác trong ASEAN…
4- Sách hướng dẫn dành cho các cơ sở lữ hành và khách sạn là tài liệu tham khảo cần thiết, khuyến khích những người lao động du lịch và khách sạn được rà soát trình độ bằng cấp hiện có nếu mong muốn được làm việc ở các quốc gia khác trong Cộng đồng Kinh tế ASEAN. Sách hướng dẫn này sẽ cố gắng trả lời các vấn đề như Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về nghề Du lịch trong ASEAN hoạt động như thế nào, những yêu cầu đối với các cơ sở lữ hành và khách sạn khi Cộng đồng Kinh tế ASEAN được hình thành vào năm 2015.
 
Tải sách Hướng dẫn Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề du lịch tại đây
 
(Nguồn: Tổng cục Du lịch)
 
Xem thêm: Hướng tới AEC: Cơ hội và thách thức cho ngành du lịch
 
Tags: Thỏa thuận công nhận lẫn nhau (MRA), Thỏa thuận công nhận lẫn nhau về lao động du lịch (MRA – TP).