Lấy ý kiến sửa đổi Luật Du lịch

Ngày đăng: 27-05-2016 08:00

Hiện nay, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đang soạn thảo Dự thảo Luật Du lịch (sửa đổi) và Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động đối với Dự thảo Luật Du lịch (sửa đổi).

Dự thảo Luật Du lịch (sửa đổi) và Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động đối với dự thảo Luật Du lịch (sửa đổi) được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ (chinhphu.vn) và Trang Thông tin điện tử của Tổng cục Du lịch (vietnamtourism.gov.vn). Mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân đều có thể đóng góp ý kiến đối với ngành du lịch tại hai địa chỉ trên.

Sau khi tổng hợp ý kiến đóng góp về vấn đề này, Bộ VH-TT và DL sẽ tiếp tục chỉnh sửa và hoàn thiện Dự thảo Luật Du lịch (sửa đổi) trước khi chính thức trình Quốc hội thông qua.

Duy Minh

 

Tags: dự thảo luật du lịch sửa đổi, du thao luat du lich sua doi, dự thảo báo cáo đánh giá tác động đối với dự thảo luật du lịch sửa đổi, du thao bao cao danh gia tac dong doi voi du thao luat du lich sua doi