Khu Du lịch phải đặt tiêu chuẩn đón 500.000 khách trở lên

Ngày đăng: 17-01-2017 08:47

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện vừa ký Quyết định 4640/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành “Bộ tiêu chí đánh giá điểm đến du lịch” với mục tiêu tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch và khuyến khích đầu tư, nâng cấp chất lượng dịch vụ tại các điểm đến.

Theo đó, việc xác định các điểm đến cần đánh giá căn cứ vào khả năng thu hút khách du lịch và Đề xuất của khu, điểm du lịch. Cụ thể là: Khu du lịch gồm các khu du lịch đã được đầu tư phát triển du lịch, hằng năm đón được từ 500.000 lượt khách du lịch trở lên; Điểm du lịch gồm các điểm đã được đầu tư phát triển du lịch, hằng năm đón được 50.000 lượt khách du lịch trở lên. Khu, điểm du lịch đạt điều kiện về khả năng thu hút khách, có hồ sơ đề nghị đánh giá xếp hạng gửi về Tổng cục Du lịch (Bộ VHTTDL).

bo tieu chuan danh gia khu du lich


Cụ thể, tiêu chí đánh giá điểm đến là các Khu du lịch gồm 32 tiêu chí được chia thành sáu nhóm, bao gồm: Nhóm tiêu chí về tài nguyên du lịch, sản phẩm và dịch vụ, quản lý điểm đến, cơ sở hạ tầng, sự tham gia của cộng đồng địa phương, sự hài lòng của khách.

Tiêu chí đánh giá điểm đến là các điểm du lịch gồm 29 tiêu chí, chia thành 6 nhóm giống như tiêu chí dành để đánh giá khu du lịch.

Để tôn vinh các điểm đến, tạo động lực cho các điểm đến phấn đấu, duy trì chất lượng dịch vụ, chất lượng môi trường và tính hấp dẫn của điểm đến, Tổng cục Du lịch thực hiện đánh giá định kỳ và công bố với tần suất mỗi năm/lần.

Quyết định cũng nêu rõ quy trình đánh giá điểm đến, việc tổ chức thực hiện, trong đó nêu rõ trách nhiệm, nhiệm vụ của Tổng cục Du lịch là chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức phổ biến rộng rãi Bộ tiêu chí đến các địa phương, các ban quản lý điểm đến là các khu du lịch quốc gia, các điểm du lịch; hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện việc đánh giá điểm đến phù hợp với từng mục đích cụ thể. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan áp dụng Bộ tiêu chí, triển khai đánh giá, tổ chức tôn vinh các khu du lịch, các điểm du lịch được đánh giá cao về quản lý, về chất lượng dịch vụ, về đảm bảo môi trường, tính hấp dẫn… Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, phát triển Bộ tiêu chí, xây dựng tiêu chuẩn quốc gia về quản lý điểm đến.

Quyết định này cũng nêu rõ trách nhiệm của Sở Du lịch, Sở VHTTDL các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, Hiệp hội Du lịch, Ban quản lý khu du lịch, điểm du lịch.

Theo Tổng cục Du lịch

Tags: bộ tiêu chí đánh giá điểm đến du lịch, bo tieu chi danh gia diem den du lich, khu du lịch, tổng cục du lịch