Kế hoạch quảng bá, xúc tiến du lịch năm 2017

Ngày đăng: 15-01-2017 23:04

Để chủ động triển khai các hoạt động tuyên truyền, quảng bá du lịch cũng như hỗ trợ các đơn vị xây dựng kế hoạch quảng bá, xúc tiến du lịch trong năm 2017, Tổng cục Du lịch thông báo tới Sở Du lịch, Sở VHTTDL và doanh nghiệp du lịch các địa phương Kế hoạch quảng bá, xúac tiến du lịch năm 2017 (dự kiến).

Chi tiết văn bản, vui lòng tải tại đây.

Theo Tổng cục Du lịch

Tags: tổng cục du lịch, tong cuc du lich, kế hoạch, quảng bá xúc tiến, du lịch