Đường sắt Sài Gòn tăng cường tàu chạy phục vụ Lễ 2/9

Ngày đăng: 10-08-2017 10:34

Để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân cũng như du khách trong dịp Lễ Quốc khánh 2/9, Công ty CP Vận tải Đường sắt Sài Gòn triển khai tăng cường thêm một số đoàn tàu các tuyến du lịch.

Theo đó, các tuyến được tăng cường gồm:

+ Sài Gòn - Quy Nhơn mác tàu SQN4, 6, 8... giai đoạn áp dụng từ 31/8/2017 - 02/09/2017;

+ Quy Nhơn - Sài Gòn mác tàu SQN 3, 5, 7... giai đoạn áp dụng 02, 03 và 04/09/2017;

+ Sài Gòn - Nha Trang mác tàu SNT 4, 6, 8... giai đoạn áp dụng ngày 02, 03 và 04/09/2017;

+ Nha Trang - Sài Gòn mác tàu SNT 3, 5, 7, 9... giai đoạn áp dụng các ngày 02, 03 và 04/09/2017.

Bên cạnh đó, kể từ 0 giờ ngày 14/8/2017 đến hết ngày 01/01/2018, Công ty CP Vận tải Đường sắt Sài Gòn cũng thực hiện giảm 2% giá vé giường nằm khoang 4 tầng 2 và tăng 5% giá vé giường nằm khoang 4 tầng 1, chi tiết đối với cụ thể một số mác tàu, vui lòng tham khảo tại website Công ty CP Vận tải Đường sắt Sài Gòn www.saigonrailway.com.vn

K.An

Tags: du lịch đường sắt, tàu hỏa, công ty cp vận tải đường sắt sài gòn, tàu du lịch, lễ 2/9